oferta

Oferta

Priorytety pracy

Kontakt: +48 606 200 405

 • Projektowanie wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich – projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe, przetargowe, zamienne,
 • Sporządzanie ekspertyz technicznych i opinii konstrukcyjno – budowlanych  dotyczących możliwości adaptacji, modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i lokali na cele komercyjne, biurowe, mieszkalne itp.,
 • Wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów,
 • Optymalizacja projektów pod względem kosztów,
 • Doradztwo w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Rzetelnie / profesjonalnie sporządzane opracowania,
 • Możliwie szybkie dostarczanie projektów oraz informacji,
 • Elastyczne i kompleksowe podejście do każdego tematu,
 • Rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko,
 • Konkurencyjna cena.

Nieograniczone uprawnienia do projektowania :

 • KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
 • KONSTRUKCJI STALOWYCH
 • KONSTRUKCJI BETONOWYCH
 • KONSTRUKCJI MUROWANYCH